Náhradní plnění

Náhradní plnění vychází z § 81 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb kompletní znění naleznete ZDE , který ukládá společnostem, firmám, organizacím s více než 25 zaměstnanci, povinost zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením (OZP), a to minimálně ve výši 4% podílu z celkového přepočteného počtu zaměstnanců. To znamená přibližně, že každá 25 osoba by měla být zaměstnaná se zdravotním postižením.

Takový subjekt může tedy dle zákona:

  • - zaměstnat osoby se zdravotním postižením v pracovním poměru
  • - spolupracovat s někým, kdo tyto osoby přímo zaměstnává v podílu větším než 50%
  • - odvést příspěvek do státního rozpočtu

Na druhy a třetí bod se vztahuje náhradní plnění jelikož zaměstnavatel nezaměstnává lidi se zdravotním postižením

Výpočet pro odvod

Výpočet pro odvod se počítá z průměrné mzdy  za 1 - 3 čtvrtletí roku za který se odvod provádí. Za rok 2016 se bude používat průměrná mzda zveřejněná 5. prosince 2016 atd. Více informací o výpočtu naleznete ZDE.

Firma, která nezaměstnává žádnou osobu OZP, odvádí do státního rozpočtu 2,5 násobek této průměrné mzdy. Například v roce 2015 to bylo 64758 Kc.

Druhou možností , která se naskutuje firmám je nakoupit a uhradit ve zvoleném roce výrobky a služby od zaměstnavatele OZP ve výši 7 násobku průměrné mzdy.

Firma PAPPER Vám nabízí řešení